Intervju med Tina Enström – 2020 års vinnare av Guldsleven

Av: Jakob Kindesjö 15 mars 2021

Publicistklubbens östra krets tilldelar journalisten Tina Enström utmärkelsen 2020 års Guldslev. Tina Enström, som arbetar vid SVT Öst i Norrköping, får priset för sin nyskapande bevakning av en undersköterskas arbete under pandemin.

Se intervjun med Tina Enström här:

Styrelsen motiverar sitt val till pristagaren så här:

”När behovet av insyn är som störst och dörrarna till vården som mest stängda, hittar Tina Enström en ny väg för att skildra en undersköterskas corona-vardag. Med mobilen som verktyg och en yrkesperson som berättarröst, utmanar Tina Enström journalistikens traditionella arbetssätt och publicistik. Anslaget är en påminnelse om kraften i medskapande journalistik och visar på både kreativitet och mod.”

Det var en enig jury som utsåg Tina Enström till pristagare, berättar Sofie Lycksell, ordförande i Publicistklubbens östra krets.

–  Pandemin har på många sätt försvårat också för journalistiken men Tina Enström gav sig inte utan hittade ett nytt kreativt arbetssätt att ge publiken insyn i vad som händer inom sjukvården. Resultatet blev ett starkt och nära tidsdokument som kommer att leva länge.

Utmärkelsen Guldsleven delas årligen ut av Publicistklubbens östra krets till ett jobb som på något vis varit en braständare för debatt eller på annat vis varit journalistiskt utmanande. Det kan bestå av ett avslöjande, en kartläggning, en innovation, ett nytt arbetssätt eller en berättelse. I området ingår Kalmar, Jönköpings, Östergötlands och Gotland.