Träffa Caspar Opitz på PK Östras årsmöte

Av: Jakob Kindesjö 31 mars 2021

Publicistklubbens Östra krets håller årsmöte onsdag den 28 april kl 19.00. Mötet hålls denna gång via videomöte av pandemiskäl. Föranmälan krävs för att delta.

På mötet berättar Caspar Opitz om sin nya roll som medieombudsman och erfarenheter från tiden som redaktionschef på Dagens Nyheter. Möjlighet finns att ställa frågor.

PK Östra presenterar även sitt nyinrättade stipendium för lokal journalistik.

Alla mötesdeltagare kommer få en goodie-bag skickad per post. De tio första anmälda får även ett exemplar av Gui Minhais bok "Jag ritar en dörr på väggen med fingret".

Anmälan till mötet senast söndag 18 april till jakob.k@me.com. Uppge din postadress vid anmälan, om du vill ha en goodie-bag.

Dagordning

 1. Utseende av justeringsmän vid mötet.
 2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning
 3. Styrelsens berättelse.
 4. Revisorernas berättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorerna.
 7. Val av ordförande och kassör.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 10. Val av revisor och revisorssuppleant.
 11. Val av ledamot till Hiertanämnden.
 12. Val av ordförande och ledamöter i valnämnden.
 13. Motioner och övriga ärenden.

Alla årsmöteshandlingar finns tillgängliga här nedan:

Årsmöteshandlingar

Varmt välkomna!

Styrelsen

Publicistklubbens Östra krets

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.