Välkommen att söka stipendier för 2009

Av: Ola Henriksson 24 oktober 2008

Nu är det dags att söka stipendier för 2009. Lars Johan Hiertas stipendium höjs i år till 75 000 kronor. Dessutom fördelar Hiertanämnden ytterligare 1,5 miljoner kronor i stipendier främst avsedda för Publicistklubbens medlemmar. Två fonder är öppna för publicister utanför PK. 

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.