Av: PK Stockholm 16 november 2022

Den nya, kontroversiella grundlagsändringen om utlandsspioneri, som Publicistklubben och andra branschföreträdare, jurister med flera har kritiserat, röstades igenom i dag, onsdagen den 16 november.

Lagändringarna innebär att brotten utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri och röjande av hemlig uppgift i internationellt samarbete införs i brottsbalken och i tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen. Det är den senare ändringen i grundlagen som har varit den stora frågan, då den även innebär begränsningar i meddelarfriheten och anskaffarfriheten, alltså rätten att meddela och anskaffa uppgifter för publicering i grundlagsskyddade medieformer.

Detta kan få stora konsekvenser för den journalistiska granskningen av Sveriges deltagande i internationella samarbeten som Nato, EU och FN, och påverka såväl källor som journalister.

- Nu kommer Erdogan i praktiken att kunna tysta även svenska medier. För de som jobbar med grävjournalistik blir det svårare att få viktiga uppgifter från visselblåsare, säger Publicistklubbens ordförande Robert Aschberg i en kommentar.

Han har under dagen även kommenterat lagändringen i Aftonbladet, SVT:s Morgonstudion och Morgonpasset i P3.

Är du intresserad av att höra mer? Då finns vår debatt "När journalisten blir spion" (14/11) att titta på eller lyssna till som podd, bland annat hos Podcaster (Apple) och Spotify.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.