Av: PK Stockholm 10 november 2022

Vem vågar vara visselblåsare efter nästa vecka? Den 16 november ska riksdagen fatta beslut om en grundlagsändring, som kan få stora konsekvenser för den journalistiska granskningen av Sveriges deltagande i internationella samarbeten som Nato, EU och FN. I förlängningen hotas alla medborgares rätt till information och själva demokratin. Med lagen om utlandsspioneri riskerar graverande uppgifter att stanna i det fördolda.

Riksdagens konstitutionsutskott måste tänka om, skriver Publicistklubbens ordförande Robert Aschberg på DN Debatt tillsammans med företrädare för mediebranschen.