Tidigare PK-pristagare riskerar sex års fängelse i Ryssland

Av: PK Stockholm 23 augusti 2023

Den ryske journalisten Michail Afanasiev riskerar sex års fängelse för att ha gjort sitt jobb. I sin nättidning "Novy Fokus" har har publicerat material om polisens specialtrupp OMON och några av dess medlemmars vägran att delta i anfallskriget i Ukraina. Att granska och berätta om det ryska anfallskrigets effekter, inom och utom landet, borde vara en självklarhet - istället har Michail Afanasiev suttit fängslad sedan april förra året. Men Afanasievs rapportering anses av åklagaren vara "uppsåtligt spridande av lögnaktiga uppgifter om användandet av de väpnade styrkorna" och innebära misskreditering av de ryska väpnade styrkorna. Maximalt straff för detta är tio år i läger. Dom har ännu inte fallit.

Michail Afanasiev fick 2013 Publicistklubbens pris till Anna Politkovskajas minne. Priset delas ut "till en journalist som i sitt arbete utmärkt sig i försvaret av yttrande- och tryckfriheten". Redan när Michail Afanasiev fick priset skrev Publicistklubben:

"De senaste tio åren har Michail Afanasiev åtalats, hotats och överfallits på grund av olika lokala makthavares missnöje med hans kritiskt granskande journalistik och medborgerliga hållning."'

Situationen för journalister i Ryssland har försämrats ännu mer sedan dess, inte minst efter det ryska anfallet på Ukraina.

- Michail Afanasiev är en mycket modig man och en extremt tuff journalist. Snart kan ingen oberoende journalist verka i Ryssland, samtidigt som Putinregimens massiva krigspropaganda hamras ut för att hjärntvätta befolkningen, säger Publicistklubbens ordförande Robert Aschberg.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.