PK:s årsmöte skjuts upp till hösten

Av: Anna Gullberg 27 mars 2020

Publicistklubben Stockholm flyttar fram årsmötet från april till september på grund av Coronasmittan. De nya bestämmelserna om förbud för folksamlingar över 50 personer avgjorde frågan.

ev. bild

– Med tanke på omständigheterna som råder kring bekämpningen av covid-19 så har styrelsen för PK Stockholm beslutat att skjuta årsmötet till höstens första debatt som hålls i september, säger Publicistklubbens ordförande Robert Aschberg. 

PK Stockholms årsmöte är annonserat till 20 april, då nästa debatt också hålls. Den kommer precis som marsdebatten att genomföras utan publik i lokalen men livesändas.

Årsredovisning och verksamhetsberättelse kommer att distribueras till medlemmarna före 20 april, men själva årsmötet kommer att hållas först 7 september kl 17.00 på Södra Teatern, i samband med höstens första debatt.
Den av valnämnden föreslagna styrelsen kommer att fungera som en interimstyrelse fram till det uppskjutna årsmötet. 

Det innebär att interimstyrelsen från och med 20 april kommer att bestå av:

Ordförande: Robert Aschberg, Aftonbladet/TV3

Vice ordförande: Anna Gullberg, frilans

Sekreterare: Mats J Larsson, Dagens Nyheter

Programsekreterare: Katarina Andersson, TV4 & Breakit

Biträdande programsekreterare: Hugo Lavett, Banda Produktion

Biträdande programsekreterare: Evin Rubar, SVT

Klubbmästare: Inger Arenander, frilans

Skattmästare: Susanna Skarrie, Hem&Hyra

Medlemsansvarig: Kristina Thulin, TV4

Fondförvaltare: Clas Barkman, frilans

Kommunikationsansvarig: Rebecca Randhawa, SVT

Kommunikationsansvarig: Noa Bachner, Expressen

– Vi hoppas på medlemmarnas förståelse för styrelsens beslut. Det är omöjligt att genomföra ett demokratiskt genomfört årsmöte med en begränsning i deltagarantal, säger Robert Aschberg.

Styrelsen har undersökt möjligheterna att göra mötet till ett digitalt årsmöte men ser inte att det på ett säkert sätt går att tillgängliggöra det för alla som vill delta.

– Därför har vi istället beslutat oss för att skjuta på det, med valnämndens bifall, säger Robert Aschberg.