Publicistklubbens stipendiater 2010

Publicistklubbens Hiertanämnd har utsett 2010 års stipendiater. Totalt fördelade Publicistklubbens Hiertanämnd i år närmare 1,2 MKr till 62 stipendiater över hela landet.

UPPDATERAT: Är namnet länkat kan du klicka där för att läsa stipendierapport från stipendiaten. Nya rapporter läggs till efter hand som de kommer in.

Lars Johan Hiertas stipendium går i år till två journalister i Norrland.
Det är Marcus Bohlin, Sundsvalls tidning och Anders Rönmark, Tidningen Ångermanland och Örnsköldsviks Allehanda, som tillsammans får 75000 kronor för att studera den massmediala utvecklingen i USA och olika medieföretags arbete med kvalificerad, opinionsbildande journalistik på nätet.
Flera stora tidningar i USA med vikande upplagor har de senaste åren begränsat sin pappersutgivning till två dagar i veckan och hänvisat läsarna till tidningen på nätet.

Språkstipendier:

Per J Andersson, Vagabond, 12000 kr för att studera hindi.
Märta Holkers, frilans, 10000 kr för att studera italienska.
Agneta Liljeqvist, SVT/frilans, 25000 för att studera arabiska. (ej utnyttjat stipendiet)
Sigrid Melchior, frilans, 24000 kr för att studera tyska.
Kenneth Mikko, frilans, 20000 kr för att studera ryska.
Mikael Ringman, frilans, 27000 kr för att studera arabiska.
Linda Stark, Sydsvenskan, 8000 kr för att studera kroatiska. (ej utnyttjat stipendiet)
Jenny Wickberg, frilans, 4000 kr för att studera engelska. (ej utnyttjat stipendiet)

Sida-stipendier i utvecklingsfrågor:

Therese Bergstedt, frilans, 25000 kr för att besöka journalistiska forum för den burmesiska demokratirörelsen.
Niclas Ericsson, Östgöta Correspondenten, 27 000 kr, för att studera följderna av gacaca-rättegångarna i Butare, Rwanda.
Axel Gordh Humlesjö, SVT, 30000kr, för att studera hur oljeinkomsterna påverkat Ghana. (ej utnyttjat stipendiet)
Malin Bring, frilans, 21000 kr för att studera förhållanden för gatubarn i Senegal.
Mia Holmgren, DN, 25000 kr för att studera hur man bekämpar effekterna av klimatförändringen med miljövänlig teknik i Bangladesh.
David Isaksson, frilans, 30000 kr för att studera lokala medier i Guatemala.
Maria Larsson, frilans, 23000 kr för att studera rehabilitering av barnsoldater i Uganda.
Magnus Rosshagen, frilans, 22000 kr för att studera hur kenyanska ungdomsorganisationer stärker ungas rättigheter med hjälp av media.
Pernilla Ståhl, SR, 25000 kr för att studera hur sociala medier kan främja medborgarinflytandet i Botswana.

Elbranschens journaliststipendium:

Jan Malmborg, DN, 30000 kr för att göra en studieresa till Kina där världens första stad som har sin energiförsörjning från förnybara källor byggs.
Torbjörn Tenfält, frilans, 20000 kr, för att studera tysk solkraftsindustri.

Övriga stipendier:

Jerker Andersson, frilans, 15000 kr för att delta i Mois de la photo i Paris.
Monica Anjefelt, SVT, 15000 kr för att besöka ART Basel i juni 2010.
Johan Boström, frilans 23000 kr för att studera praktisk multimedia vid Poynter Institute i Florida.
Bosse Brink, SvD, 16000 kr, för studiebesök vid Europol och Eurojust i Haag.
Jan Bärtås, Smålandsposten, 9100 kr, för at besöka vetenskapliga seminariet ESOF (Euroscience open forum) i Turin.
Yasmine El Rafie, frilans, 18000 kr, för att gå kurs på Poynter Institute i Florida. (ej utnyttjat stipendiet)
Allan Eriksson, Göteborgs universitets personaltidning, 16000 kr, för en sommarkurs i undersökande journalistik vid City University i London.
Åke Ericson, frilans, 25000 kr för att praktisera på bildreaktionen vid New York Times Sunday Magazine.
Anders Haag, SvD, 9000 kr, för att åka till en europeisk konferens i positiv psykologi i Köpenhamn.
Stina Helmersson, frilans, 6300 kr, för att besöka Tromsö universitet och Sentrum för komplementär medicin och genom det studera skillnaderna i inställningen till alternativ medicin i Sverige och Norge.
Torgny Hinnemo, frilans, 30000 kr, för att studera möjligheterna till en normalisering av relationerna i Abchazien och resten av Georgien.
Ülkü Holagofrilans, 17400 kr för att delta vid European Social Forum i Istanbul.

Kaarina Honkanen, SR, 8000 kr för att delta i seminarier i Petrozavodsk i ryska Karelen.
Marianne Hühne von Seth, frilans, 13500 kr för att studera hur Storbritanniens pressetikkommission, Press Complaints Commission, fungerar och jämföra med den svenska PO.
Karin Jacobson, Lira Musikmagasin, 6000 kr för att besöka musiktidningen Songlines Magazine i London.
Ingemar Janson, frilans, 4000 kr, för att studera utvecklingen av Botnia-Bågen.
Anita Johansson, GP, 20000 kr för att studera hur den isländska journalistiken påverkats av den finansiella kraschen.
Tove Jonstoij, UR, 20000 kr för att gå en intensivkurs i barnTV-produktion i New York.
Tom Juslin, Västerbottens-Kuriren, 12000 kr för att ta reda på hur den journalistiska trovärdigheten påverkas av att fd centralbankchefen blivit chefredaktör på Morgunbladid.
Helena Lindblad, DN, 20000 kr, för att studera hur indiska delstaten Kerala använder filmen i samhällsbyggande syfte.
Lalla Lindström, frilans, 10500 för att gå en kurs i Indesign.
Lars Lovén, frilans, 25000 kr för studier av populärmusik i Västafrika.
Valdemar Lönnroth, Ttela, 13500 kr för att genom studiebesök i USA undersöka hur Sveriges lokaltidningar i högre grad kan samarbeta.
Azar Mahloujian, frilans, 22000 kr för att vid Archive for Research and Documentation i Berlin studera iranska kvinnofrågor.
Susanne Marko, frilans, 35000 kr för att studera traditionella indonesiska teater-, musik-, och dansformer.
Cilla Naumann, DN, 7000 kr för att förkovra sig under det internordiska FSL, det fria kritikerseminariet.
Annika Nilsson, DN, 7000 kr för att besöka European center for medium range weather forecast i Reading, Storbritannien.
Ken Olofsson, frilans, 10000 kr för rekreation i Spanien.
Åke Pettersson, SR, 40000 kr för att studera public service utveckling i Nya Zeeland och Japan.
Hanna Richter, frilans, 10000 kr för att gå en kurs i photoshop.
Ingela Rutberg, Kristianstadsbladet, 6000 kr, för att studera kommunreformen i Finland och jämföra den med Sverige.
Linda Sundgren, frilans, 6000 kr för att studera EU-kommissionens sjöfartsarbete i Bryssel.
Åsa Sveds, Gotlands Tidningar, 15500 kr för att göra ett studiebesök hos Greco, Group of states against corruption, Europarådets organisation.
Tommy Söderlund, Gotlands Media AB, 10000 kr för att besöka fotofestivalen i Perpignan, Frankrike.
Lars Söderström, TT, 17500 kr för att följa seminarierna på vetenskapsorganisationen AAAS konferens i San Diego, USA.
Margareta Sörenson, frilans, 20000 kr, för att fördjupa sig i den samtida amerikanska teatern.
Anna Teljfors Lundwall, Myndigheten för samhällsinformation och beredskap, 17000 kr för att göra ett studiebesök hos New York state emergency management office.
Johan Wallqvist, Expressen, 42000 kr för att studera amerikanska förslag till förändringen i det internationella penningsystemet.
Robert Åkesson, frilans, 17000 kr för att delta i vetenskapsorganisationen AAAS konferens i San Diego, USA.
Kajsa Öberg Lindsten, GP, 30000 kr, för att besöka teaterfestivalen i Avignon, Frankrike.
Anders Öhlund, SVT, 17500 kr för att studera brittisk lokalTV.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.