Kallelse till årsmöte 2016 Pk-Stockholm

Av: Björn Häger 18 mars 2016

Publicistklubben Stockholm kallar till årsmöte måndagen den 18 april, kl 18.00, Café Panorama, plan 5, Kulturhuset vid Sergels Torg.

Dagordning

 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsmän.
 2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning.
 3. Styrelsens berättelse.
 4. Revisorernas berättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorerna.
 7. Val av styrelse.
 8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 9. Val av Hiertanämnden.
 10. Utseende av valnämnd.
 11. Ändring av stadgar. Bekräftelse av ändrad formulering. Se nedan.*
 1. Övriga ärenden.

Valnämndens förslag.

Årsmötet följs av en aktuell debatt.

*Vid årsmötet 2014 antogs det förslag om ändrade stadgar som tagits fram av en särskild stadgegrupp. Huvuddelen av ändringarna trädde i kraft när de beslutades vid ett andra årsmöte 2015.

Vid årsmötet 27 april 2015 antogs efter förslag i en motion från Torbjörn von Krogh ett tillägg i §1, samt en justering där ordet pressetik ändras till medieetik som ger den följande lydelse:

Publicistklubbens främsta uppgift är att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten. Publicistklubben skall värna om en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften, initiera och stimulera till debatt i publicistiska frågor och främja ett fritt meningsutbyte. Klubben behandlar frågor som rör medie– och yrkesetiska normer och är en av huvudmännen för det medieetiska systemet.

(Denna ändring ska antas en andra gång vid årsmötet 2016 för att träda i kraft.)

 

 

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.