Stipendiater 2012

Se länkar till stipendieberättelserna nedan.

Lars Johan Hiertas stipendium
50 000 kr har tilldelats frilansjournalisten Börge Nilsson, Arvika.
Hans avsikt är att studera villkoren för den rysktalande befolkningen i Baltikum. Börge Nilsson kommer att vistas såväl i Estland och Lettland som i den ryska enklaven Kaliningrad.

Språk-stipendier:
Katarina Wikström får 15000 kr för att studera grekiska i Thessaloniki.
Torbjörn Wester får 13000 kr för att studera ryska i Ryssland.
Hanna Sistek får 12000 kr för att studera arabiska i Kairo.
Tina Flodin får 7000 kr för att studera spanska vid Alhambrainstitutet.
Sofia Eriksson får 19000 kr för att studera arabiska i Jordanien.
Monica Elfström får 17000 kr för att studera spanska i Spanien.
Hans Dahlgren får 20000 kr för att studera tyska vid Goetheinstitutet i Berlin.
Cajsa Högberg får 13000 kr för att studera italienska i Italien.

SIDA-stipendier
Daniel Bengtsson får 22000 kr för att följa demokratiprocessen i Burma.
Martin Brusewitz får 15000 kr för att studera pressituationen i Etiopien.
Maria Elisson får 19000 kr för att åka till konferensen Rio 20+ i Brasilien.
Erik Esbjörnsson får 30000 kr för att delta i en kurs om afrikansk politik och historia i Burundi.
Marie Grahn får 22000 kr för att studera mindre biståndsprojekt i norra Tanzania.
Terese Cristansson får 30000 kr för att följa en kvinnlig domare i Afghanistan.
Gabrielle Gunneberg får 30000 kr för att studera mänskliga rättighetsfrågor i nordöstra Indien.
Nina Hedlund får 15000 kr för att studera överanvändning av antibiotika i Peru.
Katarina Höije får 30000 kr för att studera kinesisk närvaro i oljelandet Angola.
Birgitta Lorentzson23000 kr för att studera elektronikåtervinning i Ghana.
Lena Näslund får 18000 kr kr för att studera miljökonsekvenser av palmoljeindustrin i Indonesien.
Anna Persson får 26000 kr för att studera rättvis handel i Zimbabwe.
Carita Andersson får 27000 kr för att studera presscensuren i Zimbabwe.
Jessica Ritzén får 20000 kr för att studera arbetet mot könsselektiva aborter i Indien.
Eva Sohlman får 30000 kr för att följa demokratirörelsen i Jemen.
Marie Ström får 14000 kr för att studera steriliseringsprogram i Indien.
Karin Wallén får 15000 kr för att följa upp fredsprocessen i Banda Aceh i Indonesien.

Elbranschens stipendium:
Kajsa Olsson får 25000 kr för att studera miljö- och energifrågor i Colorado.
Anders Blank får 25000 kr för att i Japan studera hur attityder mot kärnkraft förändrats över tid.

Övriga stipendier:
Gun Ekroth får 19000 kr delta i novellseminarium i England. Ej utnyttjat.
Åsa Beckman får 20000 kr för att studera language-poesi i USA.
Lars Berge får 20000 kr för att besöka organisationen The Moth i New York.
Bertil Björk får 15000 kr för att studera den nya konstscenen i Istanbul
Björn Gustavsson får 18000 kr för att orientera sig om musikteaterns situation i Berlin.
Lis Hellström får 20000 kr för att studera det belgiska dansundret.
Maria Herngren får 25000 kr för att studera barnkultur i Japan.
Jessica Lundgren får 4000 kr för att resa till fotofestivalen i Arles.
Thomas Ohlsson får 12000 kr för att besöka konstbiennalen Manifesta i Belgien.
Jeppe Wikström får 9000 kr för att besöka bildarkiv i London och Paris.
Bo Lövendahlfår 16000 kr för att studera operabyggnader i europeiska städer.
Henrik Nilsson får 17000 kr för att studera hur våldet har påverkat mexikansk kultur.
Nicklas Elmrin får 21000 kr för att delta i en workshop i dokumentärfotografi i Istanbul.
Anders Ask får 25000 kr för att studera hur Sydkorea förbereder sig inför en politisk omvälvning i Nordkorea.
Lars Boström får 25000 kr för att studera reformislamismen i det turkiska regeringspartiet AKP.
Wolfgang Hansson får 25000 kr för att i USA och Georgien studera arbetet för att förhindra att kärnvapen hamnar hos terrorister.
Jonas Kanje får 20000 kr för att besöka gratistidningen Red Eye i Chicago.
Bengt Rolfer får 8000 kr för att göra ett studiebesök på ILO i Genève.
Per Lindbladh får 21000 kr för att studera lokaljournalistik i Missouri.
Rasmus Malm får 17000 kr för att studera tecknade serier som journalistiskt uttryck vid seriemässan i Angoulême.
Daniel Söderqvist får 20000 kr för att följa det redaktionella arbetet på tv-stationen Tele Surs i Venezuela.
Torsten Nyström får 12000 kr för att följa ett projekt hos fotoboksförlaget Steidl i Göttingen.
Anders Malmström får 24000 kr för att besöka grävkonferensen IAE i Boston.
Marcus Melinder får 25000 kr för att studera ”crowd-funded journalism” i USA och Frankrike.
Johan Eriksson får 11000 kr för att besöka en konferens om Arktis i Kanada.
Cecilia Josefson får 12000 kr för att i Nordnorge studera relationen mellan traditionell samisk livsåskådning och modern psykiatri.
Maria Sköld får 14000 kr för att studera skuldkrisens konsekvenser för unga i Spanien.
Ingrid Bosseldal får 20000 kr för att åka på autismkonferens i Anaheim, USA.
Andrea Kollman får 12000 kr för att studera seglingsjournalistik i Europa.
Sanna Gustavsson får 4000 kr för att studera textilier på Victoria & Albert museum i London.
Miranda Holmqvist får 18000 kr för att delta i konferensen Istanbul media days.
Eva Nordin får 23000 kr för att delta i en kongress om strokeforskning i Melbourne.
Agneta Bernardzon får 14000 kr för studera arkivforskning i Sverige.
Andreas Utterström får 10000 kr för att studera finansiering av grävjournalistik i New York.
Karin Arbsjö får 4000 kr för att besöka libanesiska dagstidningar i Beirut.
Emilia Söelund får 14500 kr för att i Bryssel studera emigranters rättigheter.
Ulrika Stahre får 5000 kr för att studera privatfinansierade konstmuseer i Frankrike.
Eva-Lotta Hultén får 7500 kr för att studera skogsbruk i Skottland.

Olle Engkvist-stipendier:

Cecilia Blomberg, med 30000 kr för att på plats i Kalifornien och Arizona studera de spökförorter som, bl. a. till följd av finanskriser, börjat bli en del av amerikansk förortsmiljö och söka svar på och finna andra mer ekonomiskt och miljömässigt hållbara boendealternativ.
Inga-Lill Cras, med 13500 kr för att studera hur CABE (Commission for Architecture and the Built Environment) arbetar för att ge stöd åt lokala initiativ och hur boende själva kan påverka förändringsarbetet i närområdet.
Eva-Maria Fasth, med 30000 kr för att resa till Japan och på plats studera uppbyggandet av en smart, grön stad, Fujisawa, efter tsunamin 2011.
Mirjam Johansson, med 20000 kr för att på Mejan gå 30-poängskursen ”Konst och Arkitektur”, som är ett samarbete mellan Konsthögskolans olika inriktningar och är en vidareutbildning mellan Master och forskningsnivå.
Helena Lind och Bert Leandersson med 15000 kr vardera för att studera och dokumentera moderna svenska kyrkor från 1940-talet och framåt, och därtill skapa intresse för kyrkan både som mötesplats och konstverk.
Johan Palmgren, med 80000 kr för slutföra filmarbetet med att dokumentera Sveriges mest komplicerade byggnadsprojekt, Slussen i Stockholm.

Stipendierna kan sökas av Publicistklubbens medlemmar. Är du inte medlem ansök här! Läs mer om stipendierna här.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.